Dr Prem Pillay

MBBS (Singapore), FRCS (Edinburgh)
FAMS (Khoa ngoại thần kinh), FRCS Canada (Khoa ngoại thần kinh)
FACS (Hoa Kỳ)


Tập huấn & tập huấn chuyên môn

 • Tập huấn Nội trú Khoa Ngoại thần kinh (1986-1990) Bệnh viện Cleveland, Hoa Kỳ.
 • Bác sĩ Nội trú chính, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Cleveland, Hoa Kỳ 1989-1990.
 • Học bổng tại khoa Ngoại Động kinh, Bệnh viện Cleveland, Hoa Kỳ.
 • Học bổng Ung thư học Ngoại thần kinh người lớn và nhi khoa (Khối u Não/Cột sống), Trung Tâm Ung thư Bác sĩ Anderson, Houston, Hoa Kỳ.
 • Học bổng ở Khoa Ngoại Thần kinh Nhi, Bệnh viện Nhi đồng, Toronto, Canada.

Giải thưởng

 • Huy Chương Vàng của Hiệp hội Y khoa Singapore, 1980.
 • Huy Chương Vàng Howard Eddie, FRACS, Phần I, 1982.
 • Giải thưởng Pudenz, Hội các nhà ngoại khoa thần kinh, Seattle, Hoa Kỳ, 1988.
 • Giải thưởng William E Lower: Giải Nhất từ Bệnh viện Cleveland, Hoa Kỳ, 1990.
 • Giải thưởng học bổng Hội các nhà ngoại khoa thần kinh, Hoa Kỳ, 1991.
 • Giải thưởng Nghiên cứu Lâm sàng Mahaley của Hiệp hội các nhà ngoại khoa thần kinh Hoa Kỳ/Hội các nhà ngoại khoa thần kinh Cắt bỏ khối u, Hoa Kỳ, 1998.
 • Giải thưởng Hội Khối u Não toàn quốc (Hoa Kỳ), 1998.

Thành viên trong các Tổ chức Nghề nghiệp

 • Hội viên của Hiệp hội các nhà ngoại khoa thần kinh Hoa Kỳ và Hội các nhà ngoại khoa thần kinh và Hội viên của hội Phẫu thuật khối u, Cột sống, & Thần kinh ngoại biên, Phẫu thuật thần kinh lập thể & Chức năng, Phẫu thuật Nhi khoa và cắt chỗ đau. 
 • Thành viên Hội đồng điều hành của Hội Châu Á cho Phẫu thuật thần kinh lập thể & Chức năng và được hỗ trợ bằng máy vi tính.
 • Hội viên của Hội động kinh Hoa Kỳ.
 • Hội viên của hội Ung thư – Thần kinh, Hoa Kỳ.
 • Nghiên cứu sinh của các Trường Phẫu thuật quốc tế.
 • Hội viên của các Trường Phẫu thuật Hoa Kỳ.

Những công việc trước đây

 • Bác sĩ Nội trú chính tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Cleveland, Hoa Kỳ.
 • Lãnh đạo và đồng giám đốc của Trung tâm Não và Các nhà tư vấn Ngoại thần kinh cao cấp, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa Khoa Singapore.

Media